Zdolność do poruszania się i wzrok

Zdolność do poruszania się i wzrok

Z SM wiąże się wiele objawów, jednak nie oznacza to, że wszystkie muszą wystąpić u pacjenta. Może wystąpić tylko kilka objawów, mogą one pojawiać się i znikać oraz mogą pojawiać się tylko podczas rzutów lub ich nasilenie może się zmieniać wraz z upływem czasu. 

Objawy fizyczne mogą utrudniać poruszanie się, wykonywanie codziennych czynności i wraz z upływem czasu mogą wpływać na niezależność pacjenta. Omówimy teraz częste objawy fizyczne SM i to, jak można z nimi postępować w codziennym życiu. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat długotrwałego leczenia SM należy skonsultować się z lekarzem.

Zdolność do poruszania się

Stanie prosto i chodzenie jest dosyć trudne dla ciała i w czynność tę zaangażowanych jest wiele różnych funkcji. Istnieje kilka objawów SM, które mogą utrudniać poruszanie się, na przykład problemy z równowagą, zawroty głowy, osłabienie mięśni, skurcze i sztywność.  

Balance problemsProblemy z utrzymaniem równowagi Na równowagę może wpływać wiele objawów, zwiększając ryzyko upadku, na przykład sztywność mięśni, drżenie i ból. Każdy z tych objawów omówimy bardziej szczegółowo w kolejnych punktach. Problemy z utrzymaniem równowagi mogą powodować zdenerwowanie, utratę pewności siebie, ale mogą także skutkować urazem, bólem i utratą niezależności.

Spams and stiffnessSkurcze i sztywność mięśni Ze względu na sztywność mięśnie mogą być mniej elastyczne i wykonywanie ruchów może być utrudnione. To, w jaki sposób sztywność mięśni wpływa na zdolność do wykonywania pewnych czynności zależy od tego, które mięśnie są objęte chorobą. Trudniejsze może być wykonywanie mniejszych, drobnych ruchów lub też większych ruchów, takich jak chodzenie.
 Możliwe jest także niekontrolowane drżenie mięśni noszące nazwę skurczów. Mogą one się powtarzać i czasem wywoływać ból. Skurcze mogą też występować w nocy, utrudniając przespanie pełnych 8 godzin.

TremorsDrżenie Czasami pacjenci doświadczają niekontrolowanego drżenia lub trzęsą się, co może się powtarzać, ale także występować nieregularnie i w sposób nieprzewidywalny. Mogą to być małe lub większe ruchy i mogą one niezwykle utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Większość osób z SM, u których występuje drżenie stwierdzają, że pojawia się ono, gdy chcą coś zrobić. Na przykład gdy pacjent sięga po przedmiot, aby go podnieść, i drżenie to nasila się w miarę zbliżania ręki do przedmiotu. 

Muscle weaknessOsłabienie mięśni

Osoby chore na SM mogą doświadczać osłabienia mięśni (braku siły) w jednej lub obu nogach. SM może utrudniać poruszanie mięśniami, osłabiając je. Osłabienie mięśni nóg może utrudniać chodzenie i powodować częstsze upadki. Może też występować osłabienie innych mięśni, na przykład kontrolujących jelita.

Postępowanie w przypadku problemów ruchowych i dotyczących poruszania się

Problemy z poruszaniem się można łagodzić w różny sposób i każdy z nich powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i trudności danej osoby. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Mobility and vision

Lekarz może zaproponować różne terapie, takie jak: 

  • Fizjoterapia — leczenie z zastosowaniem metod fizycznych, takich jak masaż, leczenie ciepłem i ćwiczenia fizyczne
  • Terapia zajęciowa — stosowanie pewnych czynności, aby pomóc pacjentom w powrocie do zdrowia
  • Krioterapia — leczenie z zastosowaniem niskiej temperatury
  • Istnieje wiele urządzeń pomocnych w łagodzeniu problemów z poruszaniem się i ułatwiających poruszanie się, od kołnierzy ortopedycznych poprzez laski po nogi bioniczne (zwane czasem egzoszkieletami). Warto zwrócić się do lekarza, aby porozmawiać o możliwościach, które jego zdaniem mogłyby pomóc. 

Niektóre objawy można leczyć za pomocą licznych rodzajów leczenia i fizjoterapii. Na przykład spastyczność lub sztywność kończyn i dyskomfort, który może spowodować. 

Wzrok w przebiegu SM

Doświadczanie problemów ze wzrokiem może napawać lękiem, przy czym problemy ze wzrokiem są relatywnie częste u osób chorych na SM. SM może powodować schorzenie o nazwie zapalenie nerwu wzrokowego, które występuje, gdy nerw wzrokowy zostaje objęty stanem zapalnym. SM może także wpływać na oczy, powodując problemy z ruszaniem oczami. 

Zapalenie nerwu wzrokowego może wywoływać niewyraźne widzenie i w niektórych przypadkach całkowitą utratę wzroku. Często chore jest tylko jedno oko, jednak choroba może także objąć oboje oczu. Wzrok ma tendencję do pogarszania się w ciągu kilku dni lub tygodni, jednak u niektórych osób pogorszenie to może nastąpić dużo szybciej. Zapaleniu nerwu wzrokowego mogą towarzyszyć następujące objawy: 

  • Zamazany obraz lub mroczki w środku pola widzenia
  • Kolory wydają się ciemniejsze lub rozmyte
  • Rozbłyski światła podczas poruszania oczami
  • Ból, zwłaszcza podczas poruszania oczami

Blind SpotsColour appearing washed outLight flashesPain Moving eyes

Problemy z poruszaniem oczami często oznaczają, że oczy mogą nie poruszać się płynnie lub że oczy nie poruszają się synchronicznie. Może to prowadzić do podwójnego widzenia, co może także oznaczać takie problemy, jak nudności i zawroty głowy, a także zaburzenia koordynacji lub inne zaburzenia równowagi. 

Postępowanie w przypadku problemów z widzeniem

Zapalenie nerwu wzrokowego i problemy z poruszaniem oczami są wywołane stanem zapalnym i często znikają wraz z ustąpieniem stanu zapalnego, dlatego leczenie może nie być potrzebne. Jeżeli odczuwane objawy są szczególnie silne, lekarz może przepisać steroidy, co może pomóc w przyspieszeniu powrotu do zdrowia. 

W przypadku podwójnego widzenia istnieją sposoby na zmniejszenie jego wpływu, takie jak noszenie przesłony na jednym oku lub noszenie okularów zawierających soczewki wyrównujące dwa obrazy. Dostępne są także metody leczenia, które może przepisać lekarz, mogące pomóc w przypadku mimowolnych ruchów oczu. 

Referencje

MAT-PL-2002137-2.0-11/2022