Rzuty i remisja

Rzuty i remisja

Około 85% osób chorych na stwardnienie rozsiane doświadcza rzutów i remisji. Omówimy teraz, na czym one polegają, czego należy się spodziewać i jak można z nimi postępować. 

„Podczas mojego pierwszego poważnego rzutu musiałam zrezygnować z pracy w związku z chorobą, wskutek czego byłam zła, że tak naprawdę nie mogę nic dla siebie zrobić”. — Hannah, chora na SM

Szybkie fakty: rzuty oraz remisja

Jeżeli te pojęcia brzmią jeszcze obco...

 • Rzut to okres pojawienia się nowych lub zaostrzenia/nasilenia wcześniejszych objawów bez związku czasowego z infekcją. Mogą one utrzymywać się przez dni a nawet miesiące
 • Okresy remisji to okresy następujące po rzucie, gdy objawy ustępują 
Czym jest rzut?

Rzut to pojawienie się nowych lub nawrót wcześniejszych objawów, które później ustępują — częściowo lub całkowicie. 
Muszą one się utrzymywać dłużej niż lub przynajmniej 24 godziny, ale również kilka tygodni lub dłużej i nie występować wraz z objawami infekcji.

Skąd mam wiedzieć, czy wystąpił u mnie rzut?

Aby mieć pewność, że występujące objawy to rzut SM, lekarz sprawdzi, czy:

 • Objawy SM trwały, utrzymywały się co najmniej 24 godziny
 • Nie występuje gorączka lub infekcja
 • Objawy SM wystąpiły co najmniej 30 dni po rozpoczęciu poprzedniego rzutu 
 • Nie występuje inna przyczyna objawów SM, taka jak np. działanie niepożądane przyjmowanego leczenia
W jaki sposób leczy się rzuty SM?

Tak jak w przypadku większości aspektów SM, nie ma dwóch takich samych rzutów. Rzuty różnią się pod względem ciężkości i tego, jak bardzo uszkadzają układ nerwowy. Istnieją 3 rodzaje terapii w SM główne rodzaje leczenia:

 • Kortykosteroidy — leczą  rzut SM, mogą one spowodować szybsze wycofanie się lub zmniejszenie objawów rzutu choroby i w ten sposób pomóc pacjentowi poczuć się lepiej. Niestety, nie zapobiegają 
  postępowi choroby, czyli uszkodzeniu OUN przez SM w perspektywie długoterminowej
 • Leki modyfikujące przebieg choroby (DMT) - leczenie hamujące postęp choroby lub modyfikujące przebieg SM
 • Leczenie objawowe (zmniejszające nasilenie uciążliwych dla chorego objawów SM) 
 • Przydatne może być odnotowywanie przez pacjenta rzutów SM ich objawów. Może to pomóc w monitorowaniu wszelkich zmian w codziennym funkcjonowaniu chorego i bieżącym informowaniu lekarza o samopoczuciu pacjenta. 
  • -    Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy, szczególnie silne utrudniające życie codzienne/pracę  lub pogarszające się wraz z upływem czasu, najlepiej jest skonsultować z lekarzem 
   -    Ważne jest także, aby odnotowywać drobne zmiany, ponieważ wraz z upływem czasu pacjent może do nich przywyknąć, jednak mogą się one kumulować i mieć duży wpływ na życie codzienne i samopoczucie pacjenta
   -    Lekarz może także pomóc pacjentowi dowiedzieć się, czy wystąpił u niego rzut 
Czym jest remisja?

Rzut SM stanowi odzwierciedlenie uszkodzenia mającego miejsce w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). W przypadku występowania postaci rzutowo-remisyjnej SM (RRMS) po rzucie SM nastąpi okres poprawy stanu pacjenta, podczas którego objawy cofną się lub zmniejszą się. Ten okres lepszego samopoczucia nazywa się remisją. Nawet jeżeli objawy ustąpią, SM nadal powoduje jednak powstawanie uszkodzeń mózgu podczas okresów remisji. 

Referencje
 • www.msbrainhealth.org/report
 • http://www.phmd.pl/api/files/view/544383.pdf

MAT-PL-2002137-2.0-11/2022