Wprowadzenie do rodzajów leczenia SM

Wprowadzenie do rodzajów leczenia SM

Każda osoba chora na stwardnienie rozsiane doświadcza tej choroby w inny sposób i inne są też cele leczenia, które chce osiągnąć pacjent. Istnieje wiele kwestii wartych rozważenia, w tym postać SM, doświadczane objawy oraz ich nasilenie i częstość ich doświadczania. Oczekiwane cele leczenia mogą także wynikać ze stylu życia i osobistych celów pacjenta. Jeżeli MRI wykazało, że SM nadal powoduje uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), lekarz może także zasugerować wypróbowanie inne leczenia.  

Szybkie fakty

Nawet jeżeli cele leczenia będą odzwierciedlać własne doświadczenie pacjenta, większość osób chorych na SM chce mieć kontrolę nad swoją chorobą i chce zrobić wszystko co możliwe, aby prowadzić aktywne i spełnione życie. 
Cele te można podzielić na:

  1. Ochronę przyszłości — można traktować ten cel jako długoterminowy, ponieważ leczenie prawdopodobnie nie poprawi samopoczucia pacjenta od razu. Leczenie choroby podstawowej, czyli SM już teraz może jednak chronić mózg przed przyszłym uszkodzeniem, zmniejszyć liczbę rzutów i pomóc w zachowaniu sprawności przez dłuższy czas
  2. Leczenie objawów — cel ten oznacza radzenie sobie z SM na co dzień lub w przypadku rzutu.Leczenie objawów nie zapobiega dalszemu postępowi choroby ani nie wpływa na progresję SM w przyszłości.
Spowalnianie uszkodzenia mózgu przez SM

Zazwyczaj długoterminowe cele leczenia obejmuje próby zatrzymania lub spowolnienia pogarszania się objawów SM i niepełnosprawności.

Można to zrobić na kilka sposobów:

Te długoterminowe cele leczenia są szczególnie ważne na wczesnym etapie choroby, kiedy nadal możliwe jest zapobieganie uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego i pogłębianiu się niepełnosprawności. 

Leczenie objawów

Pacjent sam wie najlepiej, że objawy SM mogą mieć ogromny wpływ na codzienne życie. Dlatego tak ważne jest, aby były one dobrze kontrolowane. Dostępne są metody leczenia mogące dokładnie w tym pomóc. Mogą one obejmować leki lub inne typy terapii. Na przykład pewne rodzaje leków mogą być stosowane do kontrolowania problemów z pęcherzem moczowym, natomiast fizjoterapia może złagodzić problemy z równowagą. 

Więcej informacji na temat różnych sposobów radzenia sobie z objawami SM można znaleźć tutaj.

Referencje
  • Giovannoni G et al. 2017. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Materiał dostępny pod adresem: www.msbrainhealth.org/report. Ostatni dostęp: październik 2017 r.

MAT-PL-2002137-2.0-11/2022