Konsekwencje atrofii mózgu

Konsekwencje atrofii mózgu

Z prawidłowym funkcjonowaniem  mózgu u chorych z SM związanych jest wiele różnych terminów. Jednym z nich jest atrofia mózgu, czyli zanik mózgu, która może przebiegać odrobinę szybciej u chorych z SM. Zastanówmy się, w jaki sposób atrofia mózgu zmienia i zaburza codzienne życie osób chorych na SM.

Wpływ atrofi na zdrowie fizyczne

Problemy tego typu pojawiają się u sporej liczby osób:


czynności życiowe

Anto chory na SM

Zanik mózgu może także przyczyniać się do występowania uczucia zmęczenia.

Zmęczenie

Amy chora na SM

Atrofia mózgu wiąże się z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Wanda chora z SM

Atrofię mózgu łączy się także z pogorszeniem stanu emocjonalnego chorych.

Zdowie psychiczne i emocjonalne

Yana chora z SM

Objawy atrofii mózgu mogą wpływać na relacje i codzienne życie chorych z SM oraz osób z ich otoczenia:

Codzienne życie

Referencje
 1. De Stefano N i wsp. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 0: 1-7.
 2. Ferreira M. Cognitive deficits in multiple sclerosis. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(4): 632-641.
 3. Giovanonni G i wsp. Brain health: A guide for people with MS. 2016.
 4. Culpepper W i wsp. J Rehabil Res Dev 2015; 52(3): 263-272.
 5. vs.MS global survey of people living with relapsing MS (RMS) and RMS care partners. 2015.
 6. Sutliff M. Curr Med Res Opin 2010; 26(1): 109-119.
 7. Tedeschi G i wsp. J Neuro Sci 2007; 263: 15-19.
 8. Lerdal A i wsp. Eur J Neurol 2007; 14: 1338-1343.
 9. Khan F. Front Neurol 2014; 15(5): 177.
 10. Mowry E i wsp. Neurology 2009: 72: 1760-1765
 11. National Alliance on Mental Illness: "Depression and Chronic Illness."
 12. Benedict R i wsp. J Neurol Sci 2005; 231(1-2): 29-34.
 13. Giovannoni G i wsp. Brain health: Time matters in MS. 2016.

MAT-PL-2301225-1.0-05/2023