Konsekwencje atrofii mózgu

Konsekwencje atrofii mózgu

Z prawidłowym funkcjonowaniem  mózgu u chorych z SM związanych jest wiele różnych terminów. Jednym z nich jest atrofia mózgu, czyli zanik tkanki mózgowej, która może przebiegać odrobinę szybciej u chorych z SM. Zastanówmy się, w jaki sposób atrofia mózgu zmienia i zaburza codzienne życie osób chorych na SM.

Wpływ atrofi na zdrowie fizyczne

Problemy tego typu pojawiają się u sporej liczby osób:


czynności życiowe

Anto chory na SM

Atrofia mózgu może także przyczyniać się do występowania uczucia zmęczenia.

Zmęczenie

Amy chora na SM

Atrofia mózgu wiąże się z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Wanda chora z SM

Atrofię mózgu łączy się także z pogorszeniem stanu emocjonalnego chorych.

Zdowie psychiczne i emocjonalne

Yana chora z SM

Objawy atrofii mózgu mogą wpływać na relacje i codzienne życie chorych z SM oraz osób z ich otoczenia:

Codzienne życie

Przydatne łącza
  • Emotional and cognitive changes. Dostępne pod adresem: https://www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/cognition-and-emotional-changes/. Dostęp: maj 2017 r. 
  • Dealing with chronic illness and depression. Dostępne pod adresem: http://www.webmd.com/depression/guide/chronic-illnesses-depression#1. Dostęp: maj 2017 r.
GZPL.MS.18.04.0089c