Kiedy rozpocząć leczenie SM

Kiedy rozpocząć leczenie SM

Stwardnienie rozsiane może być aktywne nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze i uszkodzenia te mogą się kumulować. Badania sugerują, że włączenie leczenia tuż po diagnozie może pomóc w zapobieganiu trwałemu uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i spowalniać rozwój niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, aby skonsultować z lekarzem jakie są możliwości leczenia i która z nich będzie najlepsza.

Szybkie fakty na temat leczenia

Jeżeli chodzi o leczenie należy mieć na uwadze wiele kwestii. Poniżej podano kilka powodów, dla których najlepiej jest rozpocząć leczenie tuż po rozpoznaniu choroby:

  • Uszkodzenie mózgu może się rozpocząć na wczesnym etapie SM, przed wystąpieniem objawów
  • Wczesne rozpoczęcie leczenia może opóźnić rozwój niepełnosprawności 

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących leczenia/ należy skonsultować się z lekarzem. 

Dlaczego wczesne zmiany w moim mózgu mają znaczenie?

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego związane z SM rozpoczyna się na wczesnym etapie choroby i kumuluje się, czego pacjent może nie być świadomy. Te wczesne zmiany, w tym uszkodzenie komórek mózgu, atrofia (tj. kurczenie się) mózgu i rozwój zmian demielinizacyjnych, mają istotne znaczenie, ponieważ stwierdzono ich związek z:

  • Długotrwałą niepełnosprawnością
  • Problemami seksualnymi (takimi jak utrata popędu płciowego)
  • Ograniczeniami z powodu pogorszenia sprawności fizycznej, na przykład trudnościami w chodzeniu — więcej informacji można znaleźć tutaj
  • Problemami ze zdrowiem psychicznym, takimi jak depresja
W jaki sposób wcześniejsze leczenie SM może mi pomóc?

Tak jak w przypadku każdej innej choroby, im szybciej o niej wiadomo, tym szybciej można zacząć coś z nią robić. W przypadku osób chorych na postaci rzutowe stwardnienia rozsianego badania wykazały, że wcześniejsze leczenie lekami modyfikującymi przebieg choroby (DMT) może dać lepsze wyniki niż włączenie tych leków później. Jeżeli leczenie DMT zostanie rozpoczęte tuż po rozpoznaniu choroby, może ono ograniczyć uszkodzenia wywołane we wczesnej fazie SM, zmniejszyć liczbę rzutów oraz opóźnić wystąpienie niepełnosprawności i zmniejszyć jej wpływ na zdrowie fizyczne, emocjonalne i umysłowe pacjenta w perspektywie długoterminowej. 

Jest to ważne w przypadku osób, u których wystąpiło tylko jedno zaostrzenie objawów SM. W takich przypadkach DMT mogą wydłużyć czas do kolejnego rzutu, a także ograniczyć uszkodzenia i tempo rozwoju atrofii mózgu [Łącze do: Strony dotyczącej kurczenia się mózgu]. Na podstawie tych powodów warto omówić z lekarzem włączenie DMT na wczesnym etapie choroby, nawet w przypadku dobrego samopoczucia. 

Nie chodzi tylko o wczesne włączenie leczenia, ponieważ leczenie DMT może okazać się korzystne nawet jeżeli SM występuje u pacjenta od pewnego czasu. Tak więc jeżeli u pacjenta nadal występują rzuty, leczenie DMT może zatrzymać lub opóźnić dalsze uszkodzenia. 

Należy też pamiętać, że niezależnie od tego, jak długo występuje postać rzutowa choroby, ważne jest, aby skonsultować się ze swoim lekarzem i porozmawiać na temat najlepszego momentu rozpoczęcia leczenia z zastosowaniem DMT.

Przydatne łącza
  • Giovanni G et al. 2017. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Materiał dostępny pod adresem: www.msbrainhealth.org/report. Ostatni dostęp: październik 2017 r.