Słownik pojęć

Słownik pojęć
Niepokój

Stałe martwienie się ważniejszymi i mniej ważnymi sprawami, które zaburza codzienne funkcjonowanie, w tym obowiązki zawodowe, szkolne lub sen. Niepokój może niszczyć relacje i radość życia, ale można sobie z nim radzić poprzez zmiany dotyczące stylu życia, poradnictwo i/lub leczenie.

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

OUN składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego, osłoniętych trzema , zwanymi oponami (twardówka, pajęczynówka i naczyniówka) oraz strukturami kostnymi (kości czaszki i kręgi kręgosłupa). Zadaniem ośrodkowego układu nerwowego jest koordynowanie czynności życiowych organizmu w oparciu o docierające do niego w postaci pobudzeń informacje.

Przewlekły

Utrzymujący się długotrwale lub stale nawracający. Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą chorobą. Inne choroby przewlekłe obejmują na przykład choroby układu krążenia i cukrzycę.

Zdolności poznawcze

Zdolności poznawcze odnoszą się do procesów uczestniczących w posiadaniu informacji, uczeniu się i rozumieniu rzeczy. Procesy te obejmują: pamięć, myślenie, przetwarzanie informacji, uwagę i koncentrację.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
 

Jest to rodzaj psychoterapii, która może pomóc w radzeniu sobie z problemami, ułatwiając zrozumienie i zmianę sposobu myślenia i zachowania. Może pomóc w przypadku takich problemów jak niepokój i depresja.

Poradnictwo

Rodzaj psychoterapii — pacjent może poufnie omówić swoje samopoczucie z terapeutą i może on zasugerować sposoby pomocne w radzeniu sobie z pewnymi problemami, takimi jak niepokój.

Kortykosteroidy

Leczenie stosowane w przypadku różnych chorób. Może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego i supresji (zahamowaniu) układu odpornościowego.

Układ odpornościowy

Układ organizmu, który odróżnia wszystkie obce cząsteczki w organizmie i chroni go przed infekcjami oraz obcymi substancjami. Układ immunologiczny ma na celu ochronę organizmu przed wieloma chorobami, poprzez identyfikację i likwidowanie czynników patologicznych i komórek nowotworowych.

Stan zapalny

W prawidłowych warunkach stan zapalny to reakcja organizmu na uraz lub infekcję. Stan zapalny to jeden ze sposobów zwalczania przez organizm obcych substancji takich jak bakterie i wirusy, a także pozbywania się obumierających komórek. Jeżeli stan zapalny występuje w momencie, w którym nie powinien, może wywoływać uszkodzenia - tak jak podczas SM.

Zmiany demielinizacyjne

Zmiana demielinizacyjna (zwana również plaką) to obszar ośrodkowego układu nerwowego, w którym powstały uszkodzenia lub blizny wywołane przez SM. Stwardnienie oznacza powstawanie blizn. W badaniu MRI zmiany demielinizacyjne wyglądają jak białe plamy.
 
Zmiany demielinizacyjne są spowodowane stanem zapalnym powstającym, gdy układ odpornościowy [Łącze do: Definicji układu odpornościowego w słowniku pojęć] atakuje mielinę.
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

Podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) przy użyciu pola magnetycznego i fal radiowych tworzone są szczegółowe obrazy narządów i tkanek organizmu. MRI wykonywane jest w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, aby pomóc w rozpoznaniu stwardnienia rozsianego.

Stwardnienie rozsiane

Przewlekła choroba autoimmunologiczna zajmująca ośrodkowy układ nerwowy (OUN). W przebiegu stwardnienia rozsianego, stan zapalny, atakuje mielinę i blokuje i/lub ogranicza przekazywanie informacji z nerwów.

Mielina (osłonka mielinowa)

Ochronna osłonka wokół włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), którą układ odpornościowy atakuje w przebiegu SM, wywołując stan zapalny.

Nerw wzrokowy

Nerw przekazujący obrazy z siatkówki do mózgu.

Zapalenie nerwu wzrokowego

Choroba, która występuje, gdy nerw wzrokowy zostaje objęty stanem zapalnym. Może to prowadzić do następujących objawów: zamazany obraz lub mroczki w środku pola widzenia, kolory wydają się ciemniejsze lub rozmyte, rozbłyski światła podczas poruszania oczami i ból, zwłaszcza podczas poruszania oczami.

Rzut

Nazwa zdarzenia, podczas którego pojawiają się nowe objawy postaci rzutowo-remisyjnej SM (RRMS), lub wcześniejsze objawy nawracają w tym samym lub nowym obszarze ciała przez okres 24 godzin lub dłuższy. Rzuty mogą być także określane jako nawroty, zaostrzenia, napady, pogorszenie, ostre epizody lub zdarzenia kliniczne.

Remisja

Okres zmniejszonej aktywności choroby lub całkowitego cofnięcia się jej objawów.

Remielinizacja

Zastępowanie utraconej lub uszkodzonej mieliny. Brak możliwości naprawy mieliny i zastąpienia utraconych komórek nerwowych może wywoływać niepełnosprawność.

Rdzeń kręgowy

Część ośrodkowego układu nerwowego (OUN)  przewodząca impulsy nerwowe pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym. Rdzeń kręgowy umieszczony jest w biegnącym w kręgosłupie kanale kręgowym.

Useful links