Jakie mam możliwości leczenia SM?

Jeżeli chodzi o działanie ukierunkowane na stwardnienie rozsiane, dostępnych jest wiele możliwości leczenia. W celu uzyskania odpowiedniego leczenia kluczowa jest konsultacja z lekarzem neurologiem. Będzie on mógł przekazać wiele informacji na temat tego, jak znaleźć leczenie, które będzie najodpowiedniejsze dla danego pacjenta. Aby pomóc w przygotowaniu się do tych rozmów, poniżej podano pewne informacje, które mogą być pomocne w zrozumieniu dostępnych możliwości, jeżeli chodzi o leki modyfikujące przebieg choroby (DMT).

Więcej informacji na temat radzenia sobie z objawami SM można znaleźć tutaj.
Czym są DMT?
Leki modyfikujące przebieg choroby (DMT) to środki stosowane w leczeniu SM, które mogą pomóc w osiągnięciu celów leczenia. DMT przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza mogą spowalniać lub zapobiegać uszkadzaniu ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przez SM. Mają one na celu leczyć chorobę podstawową, nie tylko objawy SM. Należy jednak pamiętać, że leczenie nie działa tak samo u każdego: dlatego ważne jest monitorowanie efektu ich działania.
 
Co należy wziąć pod uwagę?

Jeżeli chodzi o DMT, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, ponieważ mogą się one różnić pod wieloma względami. Jedną z ważnych kwestii jest fakt, że rodzaj leczenia odpowiedni dla danego pacjenta może zależeć od przebiegu SM, a także od oczekiwań wobec życia ze stwardnieniem rozsianym.

Można zapytać lekarza, w jaki sposób dostępne możliwości różnią się pod następującymi względami:

  • Na ile skutecznie leczenie spowalnia lub zapobiega uszkadzaniu mózgu przez SM
  • Jak i kiedy należy przyjmować leczenie
  • Jakie są wady i zalety leczenia
  • Jak należy przechowywać i przygotowywać leki
  • Jak długo należy przyjmować leki
  • Czy trzeba wykonywać jakieś badania lub poddawać się monitorowaniu
Jakie mam możliwości?
Istnieje kilka różnych DMT do leczenia stwardnienia rozsianego, z których ogromna większość jest przeznaczona do leczenia postaci rzutowo-remisyjnej SM (RRMS). Lekarz może udzielić więcej informacji na temat możliwości leczenia.
Referencje

MAT-PL-2002137-2.0-11/2022