Zrozumieć atrofię mózgu

Zrozumieć atrofię mózgu

W dyskusjach dotyczących stwardnienia rozsianego (SM) często występuje pojęcie rzut. Można również natknąć się na pojęcie atrofii mózgu. Atrofia mózgu jest to temat poruszany coraz częściej, szczególnie przez niektórych ekspertów z dziedziny SM. Co zatem kryje się za tym określeniem?

Czym jest atrofia mózgu?

Terminem atrofia mózgu określa się zanik tkanki mózgowej, który zachodzi w każdym organizmie podczas naturalnego procesu starzenia. Zjawisko to może być często nazywane utratą objętości mózgu czy kurczeniem się mózgu. Choć proces ten jest czymś naturalnym, uszkodzenia powodowane przez SM mogą go przyspieszać. 

Zrozumieć atrofię mózgu

Dlaczego atrofia mózgu przebiega szybciej u chorych z SM? 

Przyczyna szybszego postępowania atrofii mózgu u chorych z SM nie została całkowicie poznana. Zjawisko to może być spowodowane przez wiele czynników. Jednym z nich jest stan zapalny spowodowany niszczeniem mieliny (ochronnej osłonki komórek nerwowych) w przebiegu SM. Sprawia to, że komórki mózgu stają się bardziej narażone na dalsze uszkodzenia spowodowane przez układ odpornościowy. Wskutek uszkodzenia tkanki mózgowej mogą pojawić się zmiany ogniskowe lub wystąpić rozprzestrzeniony zanik tkanki, przyczyniający się do ogólnej atrofii mózgu. Inne wyjaśnienie mówi o przemieszczaniu się płynów mózgowych w wyniku stanu zapalnego, co z kolei wpływa na objętość mózgu. Zakres w jakim wspomniane procesy wpływają na zanik mózgu związany z SM nie jest jasno określony i może zależeć od wielu czynników, takich jak stadium choroby czy dotknięta nią część mózgu.

Jakie są skutki atrofii mózgu?

Pojawia się coraz więcej doniesień z badań, które mówią, że atrofia mózgu odgrywa znaczącą rolę w SM. Jest to proces obserwowany od najwcześniejszych etapów choroby i postępujący przez cały jej przebieg. Liczne badania wykazały, że postępująca atrofia mózgu ma związek z zaostrzeniem objawów SM takich jak: upośledzenie funkcji poznawczych, progresja niesprawności ruchowej, zaburzenia sprawności seksualnej oraz ogólnego zdrowia psychicznego.

mózgUdowodniono również, że wystąpienie atrofii mózgu we wczesnym stadium SM może stanowić wskaźnik, pozwalający określić późniejszy postęp niepełnosprawności w przebiegu choroby.

Jak mierzy się atrofię mózgu?

Precyzyjny pomiar atrofii mózgu może być bardzo złożonym procesem. Oznacza to, że techniki, wymagane do uzyskania dokładnego obrazu zaniku mózgu, muszą być wysoce precyzyjne i mogą wymagać złożonych analiz. Z tego powodu jest mało prawdopodobne, by pomiary atrofii mózgu wykonał Twój lekarz podczas oceny SM. Techniki te są jednak wykorzystywane w badaniach mających na celu dokładniejsze poznanie samej choroby.
Pomiaru atrofii mózgu dokonuje się przy użyciu technologii rezonansu magnetycznego (MRI). Rezonans magnetyczny jest to technologia wykorzystująca pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów mózgu. Badanie to mogło zostać wykorzystane przez Twojego lekarza do wykrycia zmian, które w obrazie mózgu uwidocznione są jako jasne plamki. Podczas pomiaru atrofii mózgu stosuje się różne metody obrazowania MRI. Przy ich użyciu oblicza się wielkość poszczególnych obszarów mózgu oraz ewentualne zmiany  objętości tego narządu w czasie.

Jak leczy się atrofię mózgu? 

Omawiając możliwe metody leczenia SM z lekarzem lub pielęgniarką, warto wziąć pod uwagę kwestię atrofii mózgu. Wykazano, że wiele leków modyfikujących przebieg choroby (DMT) zmniejsza tempo atrofii mózgu u chorych z SM.  Więcej informacji na temat roli DMT w leczeniu SM można znaleźć tutaj.
Poruszając kwestię  prawidłowego funkcjonowania  mózgu, warto rozważyć możliwość atrofii tego narządu. 

Przydatne łącza

•    Objawy atrofii. Dostępne pod adresem: https://my-ms.org/symptoms_atrophy.htm. Ostatni dostęp: maj 2018 r.
•    Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) Dostępne pod adresem: https://www.mstrust.org.uk/a-z/magnetic-resonance-imaging-mri. Ostatni dostęp: maj 2018 r.

MAT-PL-2301224-1.0-05/2023