Monitorowanie objawów fizycznych SM

Monitorowanie objawów fizycznych SM

Mówiąc o objawach fizycznych SM, mamy na myśli objawy inne niż problemy emocjonalne lub problemy poznawcze (myślenie i pamięć). Można to sprawdzić tutaj i znaleźć więcej przykładów objawów fizycznych, które mogą występować u osób z SM. Lekarz będzie chciał monitorować zmiany nasilenia tych objawów wraz z upływem czasu. Będzie on używać tych informacji, aby zdecydować, czy muszą zostać zmienione dotychczasowe sposoby leczenia SM, takie jak leczenie spowalniające postęp (progresję) SM lub leczenie objawowe.

Szybkie fakty 

Ważne jest, aby zgłaszać się na regularne wizyty do lekarza, aby mógł on monitorować występujące u pacjenta objawy i sprawdzać, czy się nasilają.

  1. Podobnie jak sprawdzanie, co dzieje się w mózgu, wizyty lekarskie są pomocne w kontrolowaniu skuteczności leczenia.
  2. Pacjent jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie SM i kluczowym elementem tych wizyt
  3. Lekarz będzie zadawać pytania dotyczące codziennego życia, samopoczucia i występowania objawów u pacjenta. Będzie także badać odruchy i sprawdzać zdolność pacjenta do poruszania się, mówienia, widzenia, myślenia oraz jego samopoczucie
  4. Należy pamiętać, aby być szczerym — nie należy się obawiać opisania swojego prawdziwego samopoczucia i omówienia wszelkich wątpliwości
Bieżące monitorowanie zdolności do poruszania się

Niektóre osoby chore na SM mogą mieć problemy z chodzeniem z powodu takich zaburzeń, jak zaburzenia równowagi, osłabienie mięśni kończyn czy drżenie. Objawy te mogą się pojawiać i znikać, ale wraz upływem czasu mogą się stopniowo nasilać. Lekarz może monitorować te problemy, aby sprawdzać, czy się nasilają oraz czy leczenie jest skuteczne. 

W tym celu będzie on mierzyć postęp niepełnosprawności i zapisywać problemy z poruszaniem się zgłaszane przez pacjenta. Skala, którą najczęściej stosują lekarze to tak zwana Rozszerzona skala oceny niepełnosprawności (EDSS). Może ona być stosowana do oceny tempa postępu SM na podstawie pomiaru zdolności pacjenta do wykonywania różnych czynności, na przykład przejścia określonego dystansu. Lekarz może przeprowadzić badanie neurologiczne i zadawać pytania dotyczące samopoczucia i zdolności do wykonywania pewnych czynności. 

EDSS to skala o wartości od 0 do 10. Wynik 0 oznacza zdrowe, prawidłowe funkcjonowanie, natomiast wyższy wynik oznacza wzrastający stopień zaburzeń i niepełnosprawności:
conception

Mimo że skala ta może wyglądać nieco niepokojąco, ponieważ obejmuje wszystkie poziomy niepełnosprawności, przy odpowiednim leczeniu większość osób ma szansę nigdy nie osiągnąć wyższych punktacji związanych z zaawansowanym stwardnieniem rozsianym.

Monitorowanie funkcji ramienia i dłoni 

Aktualna konstrukcja skali EDSS często oznacza, że skupia się ona głównie na niepełnosprawności kończyn dolnych. Istnieje jednak badanie sprawności dłoni za pomocą testu z 9 patyczkami (9-Hole Peg Test, 9-HPT), mierzące sprawność kończyn górnych. 

W badaniu tym sprawdza się, na ile sprawnie pacjent posługuje się ręką dominującą i niedominującą, aby wykonać konkretne zadanie. Badanie to jest dosyć proste i trwa około 10 minut. Lekarz mierzy czas potrzebny pacjentowi do podniesienia 9 patyczków, umieszczenia ich w 9 otworach, a następnie ponownego ich wyjęcia. 

Tak jak w przypadku skali EDSS lekarz, będzie monitorować te punkty, aby sprawdzać, jak zmieniają się objawy, i użyje ich do oceny skuteczności leczenia SM.

Monitorowanie objawów SM

Należy pamiętać, że nikt nie wie lepiej, jak czuje się pacjent, niż on sam. Świadome kontrolowanie zmian w objawach SM wraz z upływem czasu, lub nawet w ciągu dnia, może być trudne. Dlatego właśnie dobrym pomysłem jest notowanie swoich objawów, ponieważ pomoże to pacjentowi i lekarzowi na dokładniejsze monitorowanie SM. Dobrym pomysłem może być notowanie, kiedy występują objawy oraz wszystkiego, co mogło je wywołać, na przykład przyjmowanego leczenia. Może to pomóc lekarzowi stwierdzić, czy objawy są skutkiem stwardnienia rozsianego, leczenia, czy czegoś innego. 

Referencje
  • www.msbrainhealth.org/report
  • Aktualne możliwości oceny jakości życia w stwardnieniu rozsianym - Józef Opara1,2, Krystyna Jaracz3 , Waldemar Brola4
  •  https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/viewFile/20041/15744
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6278622/
  •  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034819300410?via%3Dihub

MAT-PL-2002137-2.0-11/2022