Życie zawodowe

Życie z SM na co dzień Artykuły

Rozpoznanie stwardnienia rozsianego może postawić wiele kwestii dotyczących przyszłości pod znakiem zapytania. Jedną z nich jest życie zawodowe. Niektóre osoby są w stanie kontynuować codzienną pracę po wprowadzeniu jedynie kilku zmian. Innym osobom natomiast różne objawy o różnorodnym nasileniu mogą utrudniać wykonywanie pracy. Jest to indywidualna kwestia w przypadku każdej osoby. Pomocne w podjęciu decyzji w tej sprawie może być zapoznanie się z przedstawionymi poniżej poradami i doświadczeniami innych osób chorych na SM.

Jakie zmiany dotyczące pracy mogę wprowadzić?

Jeżeli objawy SM powodują dodatkowe problemy w pracy, istnieją sposoby pomagające w przystosowaniu się do tej sytuacji. Pacjenci rozważający dostępne możliwości dotyczące wykonywania pracy ze stwardnieniem rozsianym mogą skorzystać z następujących wskazówek mogących ułatwić wykonywanie dotychczasowej pracy.

worklife
Rób więcej przerw

Wiele osób uważa, że im dłużej pracuje bez przerwy, tym bardziej są produktywne. Nie zawsze tak jest, szczególnie w przypadku osób chorych na SM. Regularne robienie przerw może zmniejszyć zmęczenie, a także stres. Warto więc jak najlepiej wykorzystać te przerwy!

Rozważ elastyczne godziny pracy lub zmniejszenie etatu
Odpowiednia równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym może bardzo dużo zmienić w kwestii stwardnienia rozsianego i zdolności do dalszej pracy. Elastyczne godziny pracy mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami SM, umawianiu wizyt u lekarza i dużo łatwiejszym zmniejszaniu stresu.

Popraw przestrzeń do pracy
Wprowadzanie niewielkich zmian w przestrzeni do pracy może mieć ogromny wpływ na zdolność do dobrego wykonywania pracy przez osoby chore na SM. Można rozważyć przeniesienie miejsca pracy bliżej toalety czy poprosić o miejsce do parkowania bliżej wejścia. Można używać większych ekranów komputerowych lub dostosowanych klawiatur, jeżeli praca na komputerze będzie sprawiać trudności.

Rozmawiaj z kolegami
Dobrze jest zwierzyć się bliskim kolegom z pracy i powiedzieć im o swojej chorobie. Mogą oni pomóc w pracy w razie potrzeby — szczególnie jeżeli potrzebna jest pomoc i wsparcie w rozmowie z kierownikiem.

Od społeczności osób chorych na SM

Barbara

Radzenie sobie z dyskryminacją w miejscu pracy  
Praca była i nadal jest bardzo ważna dla Barbary, która choruje na stwardnienie rozsiane. Pisząc dla „Świat kontra SM” [The World vs. MS] (platformy internetowej dla osób chorych na SM, umożliwiającej im dzielenie się swoim doświadczeniem), dzieli się tym, jak praca pozwoliła jej wypracować rutynę i dała poczucie bycia ważnym członkiem zespołu. Po rozpoznaniu SM zauważyła, że sposób, w jaki koledzy odnosili się do niej uległ zmianie.
 

Patrick

Życie po przejściu na emeryturę ze względów medycznych
Po długich rozważaniach Patrick zdecydował się na przejście na emeryturę ze względów medycznych, po rozpoznaniu u niego stwardnienia rozsianego. Nie znaczy to, że całkowicie zrezygnował z ambicji zawodowych. Tutaj wyjaśnia, w jaki sposób ten moment otworzył przed nim nowe horyzonty.

Charlotte

Studiowanie ze stwardnieniem rozsianym
SM zostało rozpoznane u Charlotte, gdy była w szkole medycznej. Mimo że była w kluczowym punkcie swoich studiów, opowiada o tym, jak uczenie się nowych umiejętności pomogło jej radzić sobie z chorobą.

Referencje
  • Amato MP, Portaccio E, Management options in multiple sclerosis-associated fatigue. Expert Opinion in Pharmacotherapy 2012;13(2):207–216.

MAT-PL-2002139-2.0-11/2022