Praca z SM

Życie z SM na co dzień Artykuły


Praca nie tylko zapewnia nam materialne poczucie bezpieczeństwa, ale w szeroki sposób kształtuje nasz styl życia i osobowość. Może stymulować nasz rozwój, wyzwalać inicjatywę i chęć nauki, dostarczać sukcesów i zadowolenia. Dlatego funkcja pracy w naszym życiu jest znacznie bogatsza i bardziej zróżnicowana, jak również wykracza poza powszechne przekonanie, że pracę wykonujemy dla pieniędzy.
  
Wiele ostatnich badań, jak choćby te opublikowane w 2017 roku w Academy of Management Journal, pokazuje, że dobrze dobrana do naszych predyspozycji i zdolności praca, spełnia pragnienie sprawczości i skuteczności . Praca dostarcza również sprzyjających rozwojowi wyzwań i pozwala na realizację potrzeb społecznych. 

Badania dowodzą także, że ciągłość zatrudnienia jest pozytywnie skorelowana z wyższym zadowoleniem z życia oraz polepsza prognozy na leczenie osób z SM. Praca może, więc stać się dla osób z SM jednym z obszarów prowadzenia stałego procesu rehabilitacyjnego, podobnego do tego, jaki odbywa się w obszarze fizjoterapii czy aktywności intelektualnej.

Badacze pokazują, że osoby z SM, które pozostają aktywne zawodowo, oprócz raportowania lepszego samopoczucia i wyższej jakości życia, cechują się mniejszym występowaniem specyficznych dla SM powikłań i, co najważniejsze, są dużo skuteczniejsze, w korzystaniu ze strategii radzenia sobie ze stresem. 

Temat pracy u nowozdiagnozowanych osób z SM rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Prezentowany tu poradnik opisuje problemy związane z zatrudnieniem, psychologiczne aspekty pracy i aktywności umysłowej. 

Celem stworzenia Poradnika dla pracownika było dążenie, by rzeczowa informacja zastąpiła obawy, a motywacja i zrozumienie zasadności podejmowania pracy zawodowej zajęło miejsce niepewności. Możliwość działania, niezależność finansowa, czy szansa na rozwój kompetencji, to jakości niezbędne i nieocenione w życiu każdego człowieka. Praca może być także sposobem na uniknięcie społecznej izolacji. 
Poradnik, kładzie duży nacisk na budowanie osobistej motywacji i poczucia sprawczości, które będzie można wykorzystać na rynku pracy. Dużo wiedzy merytorycznej, praktyczne porady, przepisy prawa pracy, prawdziwe historie osób z SM i pogłębiona analiza aspektów psychologicznych, to wszystko zostało zebrane, aby przekazać czytelnikom jedną wiadomość - warto pracować. Zwłaszcza z SM. 

Autor: Marta Niedźwiecka, psycholog

Referencje
  •  Janet P. Near, Robert W. Rice and Raymond G. Hunt, Work and Extra-Work Correlates of Life and Job Satisfaction, Academy of Management JournalVol. 21, No. 2, 2017, https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/255758
  •  Vijayasingham L, Mairami FF. Employment of patients with multiple sclerosis: the influence of psychosocial—structural coping and context. Degener Neurol Neuromuscul Dis. 2018;8:15-24.
  •  Dorstyn DS, Roberts RM, Murphy G, Haub R. Employment and multiple sclerosis: a meta-analytic review of psychological correlates. J Health Psychol. 2019;24(1):38-51. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105317691587

MAT-PL-2202615-1.0-12/2022