Talet och sväljförmåganm.

Talproblem

Mellan 40 och 50 % av alla som lever med MS upplever någon gång talsvårigheter. Talsvårigheter kan komma och gå och kan dyka upp under ett skov [Länk till: Definition av skov i ordlistan]. Förändringarna av talet är ofta lindriga och förhindrar inte människor från att göra sig förstådda.
Problem med talet kan omfatta:

speech and swallowing problems with speech

•    Sluddrigt eller långsammare tal
•    Svag röst 
•    Långa pauser mellan orden
•    Svårigheter att hitta de rätta orden 

Hantera talproblem

Du kan få remiss till en logoped som kan försöka utreda exakt vad ditt talproblem är. Muskelstelhet kan orsaka talsvårigheter och det kan finnas läkemedel som kan hjälpa dig att hantera dessa symtom. Logopeden kan lära dig flera övningar som kan bidra till att stärka vissa muskler eller förbättra rörelserna i käken, tungan eller läpparna. Du kan också få hjälp med att hitta lättare sätt att säga saker och ting, som att använda kortare fraser.

speech and swallowing tips