Typy SM

Typy SM

types of ms
U większości osób chorych na stwardnienie rozsiane (około 85%) rozpoznaje się postać rzutowo-remisyjną SM (RRMS), jednak czasem można usłyszeć o kilku innych typach SM. U 10% osób chorych na SM rozpoznaje się postać o nazwie pierwotnie postępujące SM (PPMS). W przypadku braku leczenia RRMS, u 50-60% osób może nastąpić progresja do tak zwanej postaci wtórnie postępującej SM (SPMS). Niektórym osobom chorym na SM mówi się, że mają typ o nazwie łagodne stwardnienie rozsiane. 

Występujący u pacjenta typ SM może wpływać na częstość występowania objawów oraz na moment, kiedy pojawi się niepełnosprawność. Może on także wpływać na możliwości leczenia SM. Poniżej przedstawiono główne informacje na temat każdego z trzech różnych typów. 

Szybkie fakty

Spójrzmy na różnice pomiędzy poszczególnymi typami SM:

Postać rzutowo-remisyjna SM (RRMS)

Osoby chore na RRMS doświadczają okresów występowania objawów (rzut [Łącze do: Definicji rzutu w słowniku pojęć]), po których następują okresy, gdy objawy zanikają lub ulegają poprawie (remisja). U około 85% osób chorych na SM rozpoznaje się postać RRMS

 

Postać wtórnie postępująca SM (SPMS)

U niektórych osób chorych na RRMS następuje progresja do postaci SPMS, wskutek czego nie doświadczają oni rzutów, jednak stwierdzają oni u siebie stopniowe postępowanie choroby wraz z upływem czasu

Postać pierwotnie postępująca SM (PPMS)

U około 10% osób chorych na SM rozpoznaje się postać PPMS. Osoby chore na postać PPMS nie doświadczają rzutów, jednak stwierdzają oni u siebie stopniowe stałe postępowanie choroby wraz z upływem czasu

 

Czym jest postać rzutowo-remisyjna SM (RRMS)?

U osób chorych na stwardnienie rozsiane układ odpornościowy organizmu przez pomyłkę atakuje części ośrodkowego układu nerwowego, a dokładnie osłonkę otaczającą nerwy (zwaną mieliną). 

Jednak co ciekawe, organizm jest w stanie naprawić część uszkodzeń mieliny podczas procesu zwanego remielinizacją. Naprawiona mielina nie jest jednak taka sama jak przed uszkodzeniem, dlatego sygnały mogą nie przemieszczać się wzdłuż nerwów tak szybko jak wcześniej. Na poniższym schemacie przedstawiono, w jaki sposób uszkodzona mielina wpływa na sygnały przekazywane wzdłuż nerwów:

damaged myelin

To właśnie uszkodzenie prowadzi do objawów SM, których może doświadczać pacjent. Ich przykłady można znaleźć tutaj.

Te okresy uszkodzenia mogą skutkować rzutem objawów, po którym następują okresy remisji  z powodu procesów naprawy w organizmie. To właśnie ze względu na te okresy rzutów i remisji ten typ stwardnienia rozsianego nosi nazwę postaci rzutowo-remisyjnej SM (RRMS). 

Objawy te mogą być odwracalne, ale mogą też stać się trwałe wraz z progresją choroby. Wraz z upływem czasu uszkodzenia mogą się kumulować i ich naprawa może być dla mózgu zbyt trudna. Może to prowadzić do występowania trwałych objawów. RRMS może się rozwinąć w typ SM o nazwie postać wtórnie postępująca SM (SPMS), szczególnie w przypadku braku leczenia. 

Czym jest postać wtórnie postępująca SM (SPMS)?

U większości osób chorych na SM rozpoznaje się postać RRMS. U niektórych osób z takim początkowym rozpoznaniem stwierdza się wraz z upływem czasu zmniejszenie liczby rzutów, jednak ich niepełnosprawność stopniowo się pogłębia. Ten typ SM, następujący po początkowej fazie RRMS, nosi nazwę postaci wtórnie postępującej SM (SPMS).
 
U osób z postacią SPMS nadal sporadycznie mogą występować rzuty, jednak u większości z nich rzuty nie występują. Zazwyczaj u osób z postacią SPMS niepełnosprawność stopniowo się pogłębia. Jednakże tempo, w jakim to następuje jest bardzo różne u poszczególnych osób.

Czym jest postać pierwotnie postępująca SM (PPMS)?

U około 10% osób chorych na stwardnienie rozsiane rozpoznaje się postać, w przebiegu której niepełnosprawność postępuje od początku występowania SM. Postać ta nosi nazwę postaci pierwotnie postępującej SM (lub, rzadziej, postaci przewlekłej SM). 

Doświadczenia osób chorych na PPMS mogą się znacznie różnić. U pacjentów może występować stała progresja niepełnosprawności, jednak jej tempo może być różne. U niektórych osób objawy pogarszają się stopniowo, natomiast u innych przez długi czas pozostają bez zmian. Niezależnie od tego, jaki typ występuje u pacjenta, może on mieć wpływ na codzienne życie. W punkcie Codziennie życie, dostępnym tutaj, można znaleźć odpowiednie porady.

Istnieją osoby, u których od momentu diagnozy występuje postać postępująca SM, ale które także sporadycznie doświadczają rzutów. Ten typ SM nazywa się czasem postacią postępującą rzutową SM. Pacjentom z postacią PPMS, którzy chcą poznać możliwości leczenia, zaleca się konsultację z lekarzem.

Przydatne łącza