Mowa i przełykanie

Mowa i przełykanie

Problemy z mową
U 40-50% osób chorych na SM w pewnym momencie ich choroby pojawiają się zaburzenia mowy. Problemy z mową mogą się pojawiać i znikać w ciągu dnia i mogą się pojawiać podczas rzutu. Zmiany mowy są często łagodne i nie przeszkadzają w byciu zrozumianym. 
Problemy z mową mogą obejmować: 

Speech and swallowing
 • Niewyraźną lub wolniejszą mowę
 • Osłabienie głosu i zmniejszenie siły głosu
 • Długie przerwy pomiędzy słowami
 • Trudności ze znalezieniem odpowiednich słów  

Problemy z przełykaniem
Problemy z przełykaniem, zwane czasami dysfagią, występują u około jednej trzeciej osób chorych na SM. Problemy z przełykaniem mogą obejmować:

 • Trudności z żuciem
 • Utykanie pokarmu w gardle
 • Refluks pokarmów lub napojów
 • Uczucie wolnego przemieszczania się pokarmu w dół
 • Kaszel podczas jedzenia lub po jedzeniu
 • Nadmierne wytwarzanie śliny
Postępowanie w przypadku problemów z mową

Pacjent może zostać skierowany do logopedy, który spróbuje ustalić, na czym dokładnie polega problem z mową. Sztywność lub skurcze mięśni mogą wywołać problemy z mową; mogą być dostępne metody leczenia mogące pomóc w leczeniu tych objawów. Terapeuta może nauczyć pacjenta szeregu ćwiczeń, które mogą wzmocnić pewne mięśnie lub poprawić ruchy żuchwy, języka lub warg. Może on także pomóc w znalezieniu łatwiejszych sposobów wypowiadania słów, na przykład poprzez używanie krótszych fraz.
 
Oto kilka wskazówek, które mogą być pomocne:

 • Korzystaj z technologii — spróbuj zwiększyć głośność w swoim telefonie, a gdy nie czujesz się na siłach mówić, używaj poczty elektronicznej lub SMS-ów
 • Nie próbuj konkurować z innymi hałasami — gdy musisz coś powiedzieć, ścisz telewizor lub radio
 • Upewnij się, że osoba, do której mówisz, jest w pełni nastawiona na słuchanie 
 • Nie martw się, gdy musisz powtarzać swoje słowa
 • Gdy to możliwe, próbuj komunikować się bezpośrednio, mowa ciała może istotnie pomóc
 • Jeżeli nie możesz znaleźć słowa, zapisz, co chcesz powiedzieć i wróć do tego później
 • Danie sobie więcej czasu może pomóc w znalezieniu odpowiedniego słowa i ułatwić innym zrozumienie tego, co się mówi

Speech

Postępowanie w przypadku zaburzeń przełykania

W przypadku problemów z przełykaniem pacjent może także zostać skierowany do logopedy. Ze względu na to, że przełykanie jest dosyć skomplikowanym procesem, spróbuje on ustalić, co nie pracuje prawidłowo i zasugeruje sposoby, które mogą pomóc. Mogą one obejmować:

 • Utrzymywanie właściwej postawy podczas jedzenia i przez 30 minut po jedzeniu
 • Jedzenie w przyjemnej atmosferze, aby pomóc mięśniom lepiej pracować
 • Brak pośpiechu — powolne jedzenie może pomóc w skoncentrowaniu się
 • Dokładne przeżuwanie
 • Popijanie kolejnych kęsów
 • Unikanie mówienia podczas jedzenia
 • Stosowanie pokarmów o odpowiedniej konsystencji
Przydatne łącza